این صفحه مختصّ دکتر محمود احمدی نژاد است
فیلم - کارِ روزانۀ دکتر احمدی نژاد از نگاه شبکه های ماهواره ای
کارِ روزانه ی دکتر محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری
که یک شبکه ی بین المللی در قالب مستندی کوتاه منتشر کرده است
توصیه میکنم نگاه کنید - حجمش بسیار کمهاقامۀ نماز توسط دکتر محمود احمدی نژاد در هواپیما
اقامۀ نماز توسط دکتر محمود احمدی نژاد در هواپیما
( اقامۀ نماز در قطار، کشتی و هواپیما صحیح می باشد )
یکسری اصول و مقدمات و احکام دارد که باید آن را فرا گرفت

از جذّابیت بالایی برخورداره - توصیه میکنم نگاه کنید


این صفحه هر روز بروزرسانی میشود - بازم به این صفحه سر بزنید