وبلاگ سعید عزتی
سعید عزّتی
سعید عزتی


باسلام

با تبادل لینک موافقم

به همه ی نظرات جواب میدیم

و تمام نظرات و دیدگاههای شما

ثبت میشه و به هیچ عنوان

حذف نمیکنیم

اون افرادی که کامنت با متن

توهین آمیز میفرستند

توجه کنن که اولاً وبلاگ من

ثبت IP داره و نشون میده

اون شخص کیه و از کجاست...!

در ثانی اگر ثبت نکنه هم

من یه نسخه از کامنتش رو

میفرستم به پلیس سایبری

تا از خجالتش در بیام

______________

تشکر فراوان از نظرات سازنده شما

" کــبــوتـــر "


سعید عزتی
لوگوی دوستان
حتماً جواب بدید
از کدام عید بیشتر خوشتان می آید؟کلیک کن لذّت ببر


فهرست مراجع تقلید شیعه
شامل مراجع عام و مشهور از سال ۳۲۹ قمری
(آغاز غیبت کبری) تاکنون است


علمای قرن دوم هجری
خلیل فراهیدی ۱۷۰ هـ. ق
مفضل بن عمر جعفی قرن دوم هـ. قعلمای قرن سوم هجری
حسین بن سعید اهوازی ۲۵۰ هـ. ق
علی بن مهزیار اهوازی ۲۵۴ هـ  ق
احمد بن محمد بن عیسی اشعری ۲۷۴ هـ ق
احمد بن ابی عبدالله برقی ۲۸۰ هـ. ق
ابراهیم بن هلال ثقفی ۲۸۳ هـ ق
محمد بن حسن بن فروخ صفار ۲۹۰ هـ ق
عبدالله بن جعفر حمیری


علمای قرن چهارم هجری
علی بن بابویه قمی ۳۲۹ هـ ق
محمد بن یعقوب کلینی رازی ۳۲۹ هـ ق
شیخ محمد کشی ۳۳۰ هـ ق
ابن ابی عقیل عمانی نیمه اول قرن ۴
علی بن حسین مسعودی ۳۴۶ هـ ق
ابوالقاسم علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی نیمه دوم قرن ۴
ابن قولویه قمی ۳۶۷ هـ. ق
عیاشی سمرقندی ۳۶۸ هـ. ق
ابن جنید اسکافی ۳۸۱ هـ. ق
ابن شعبه حرانی. زنده در ۳۸۱ هـ. ق
صاحب بن عباد ۳۸۵ هـ. ق
ابو علی محمد بن اشعث کوفی زنده در ۳۱۳ هـ. ق
محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق م ۳۸۱ هـ. ق


علمای قرن پنجم هجری
سید رضی ۴۰۶ هـ. ق
شیخ مفید ۴۱۳ هـ. ق
سید مرتضی علم الهدی ۴۳۶ هـ. ق
ابوالصلاح حلبی ۴۴۷ هـ. ق
سلار دیلمی ۴۴۸ هـ. ق
احمد بن حسین بن غضائری ۴۵۰ هـ. ق
احمد بن علی نجاشی ۴۵۰ هـ. ق
ابو جعفر طوسی ۴۶۰ هـ. ق
قاضی عبدالعزیز حلبی (ابن براج) ۴۸۱ هـ. قعلمای قرن ششم هجری
فتال نیشابوری ۵۰۸ هـ. ق
امین الاسلام طبرسی ۵۴۸ هـ. ق
ابوالفتح کراجکی قرن پنجم هـ. ق
سید فضل الله راوندی ۵۷۰ هـ. ق
قطب الدین راوندی ۵۷۳ هـ. ق
ابن زهره ۵۸۵ هـ. ق
ابن شهر آشوب مازندرانی ۵۸۸ هـ. ق
ابن ادریس حلی ۵۹۸ هـ. ق
تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری
علی بن حسن طبرسی
ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی
ابوالفتوح رازیعلمای قرن هفتم هجری
ورام بن ابی فراس ۶۰۵ هـ. ق
یحیی بن بطریق ۶۴۲ هـ. ق
سید بن طاووس ۶۶۴ هـ. ق
خواجه نصیرالدین طوسی ۶۷۳ هـ. ق
ابوالقاسم جعفر بن حسن (محقق حلی) ۶۷۶ هـ. ق
رضی الدین استرآبادی ۶۸۸ هـ. ق
علی بن عیسی اربلی ۶۹۳ هـ. ق
ابن میثم بحرانی ۶۹۹ هـ. ق
تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داوود حلیعلمای قرن هشتم هجری
علی بن یوسف بن مطهر حلی ۷۰۳ هـ. ق
ابن داوود حلی ۷۰۷ هـ. ق
حسن بن یوسف حلی (علامه حلی) ۷۲۶ هـ. ق
فخرالمحققین حلی ۷۷۱ هـ. ق
محمد بن جمال الدین مکی عاملی (شهید اول) ۷۸۶ هـ. ق
حسن بن محمد دیلمی اواخر قرن ۸ هشتم
سید حیدر آملی م ۷۹۴ ق


علمای قرن نهم هجری
فاضل مقداد ۸۲۶ هـ. ق
احمد بن فهد حلی اسدی ۸۴۱ هـ. ق
علی بن یونس نباطی بیاضی ۸۷۷ هـ. ق
ابن ابی جمهور احسائی


علمای قرن دهم هجری
تقی الدین ابراهیم کفعمی ۹۰۵ هـ. ق
علی بن هلال جزائری ۹۳۷ هـ. ق
محقق کرکی ۹۴۰ هـ. ق
زین الدین علی بن احمد جبل عاملی (شهید ثانی) ۹۶۶ هـ. ق
علی منشار عاملی ۹۸۴ هـ. ق
احمد بن محمد اردبیلی (مقدس اردبیلی) ۹۹۳ هـ. ق
ملا فتح الله کاشانی ۹۹۸ هـ. ق
عبدالنبی بن سعدالدین جزائری م۱۰۲۱هـ. قعلمای قرن یازدهم هجری
حسن بن زین الدین ۱۰۱۱ هـ. ق
قاضی نور الله شوشتری ۱۰۱۹ هـ. ق
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ عاملی) ۱۰۳۰ هـ. ق
سید محمد باقر میرداماد ۱۰۴۰ هـ. ق
ملا صدرا ۱۰۵۰ هـ. ق
محمد بن علی اردبیلی غروی حائری نیمه اول قرن ۱۱ هـ. ق
محمد تقی مجلسی ۱۰۷۰ هـ. ق
فاضل تونی ۱۰۷۱ هـ. ق
ملا صالح مازندرانی ۱۰۸۶ هـ. ق
فخر الدین طریحی ۱۰۸۷ هـ. ق
محقق سبزواری ۱۰۹۰ هـ. ق
فیض کاشانی ۱۰۹۱ هـ. ق
میرزا محمد شیروانی ۱۰۹۸ هـ. ق
آقا حسین خوانساری ۱۰۹۹ هـ. ق
مولا زکی الدین بن شرف الدین علی قهپائی ۱۰۱۱ هـ. ق
سید میر مصطفی بن حسین حسینی تفرشی متوفای بعد از ۱۰۴۴ق
سلیمان ماحوزی بحرانی ۱۱۲۱قعلمای قرن دوازدهم هجری
شیخ حر عاملی ۱۱۰۴ هـ. ق
سید هاشم بحرانی ۱۱۰۷ هـ. ق
محمد باقر مجلسی ۱۱۱۱ هـ. ق
سید نعمت الله جزایری ۱۱۱۲ هـ. ق
عبدالعلی حویزی ۱۱۱۲ هـ. ق
علم الهدی محمد بن محسن فیض کاشانی ۱۱۲۳ هـ ق
آقا جمال الدین محمد خوانساری ۱۱۲۵ هـ. ق
میر محمد صالح خاتون آبادی ۱۱۲۶ هـ. ق
میرزا عبدالله اصفهانی افندی ۱۱۳۰ هـ. ق
فاضل اصفهانی ۱۱۳۷ هـ. ق
ملا محمد اسماعیل خواجویی ۱۱۷۳ هـ. ق
یوسف بحرانی درازی (صاحب حدائق) ۱۱۸۶ هـ. ق
محمد بن اسماعیل مازندرانی حائری ( ابوعلی) م ۱۲۱۵ هـ ق
میرزا محمد مشهدی قمی


علمای قرن سیزدهم هجری
وحید بهبهانی ۱۲۰۵ هـ. ق
محمد مهدی نراقی ۱۲۰۹ هـ. ق
سید محمد مهدی بحرالعلوم ۱۲۱۲ هـ. ق
سید جواد حسینی عاملی ۱۲۲۶ هـ. ق
مهدی آل کاشف الغطاء۱۲۲۶ هـ ق
میرزا محمد باقر موسوی خوانساری ۱۲۲۶ هـ.ق
سید محسن اعرجی ۱۲۲۷ هـ. ق
جعفر کاشف الغطاء ۱۲۲۸ هـ. ق
میرزای قمی ۱۲۳۱ هـ. ق
سید علی طباطبائی ۱۲۳۱ هـ. ق
محمد باقر اصفهانی ۱۲۳۵ هـ ق
میرزا محمد جواد اصفهانی ۱۲۴۰هـ ق
سید محمد مجاهد ۱۲۴۲ هـ. ق
سید عبدالله شبر ۱۲۴۲ هـ. ق
احمد نراقی ۱۲۴۵ هـ. ق
محمد تقی رازی نجفی اصفهانی ۱۲۴۸ هـ. ق
سید محمد باقر شفتی ۱۲۶۰ هـ. ق
سید محمود مرعشی۱۲۶۰ هـ ق
محمد ابراهیم کرباسی ۱۲۶۱ هـ. ق
میرزا مسیح مجتهد ۱۲۶۳ هـ. ق
محمد تقی برغانی (شهید ثالث) ۱۲۶۴ هـ. ق
محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) ۱۲۶۶ هـ. ق
سید جعفر کشفی ۱۲۶۷ هـ. ق
محمد حرز الدین ۱۲۷۳ هـ ق
سید علی شوشتری ۱۲۸۱ هـ. ق
شیخ مرتضی انصاری ۱۲۸۱ هـ. ق
ملا هادی سبزواری ۱۲۸۹ هـ. ق
شیخ راضی
محمد باقر بیرجندی
محمد حسین سبحانی خیابانی ۱۲۹۹ هـ. ق
شیخ محمد بن ابراهیم کلباسی (کرباسی)، مکنّا به ابوالمعالی م ۱۳۱۵ق
محمد طه نجف م۱۳۲۳ق
ابوالحسن شیخ علی خاقانی م۱۳۳۴ قعلمای قرن چهاردهم هجری
در حال تکمیل این قسمت می باشیم
میرزا محمد علی مدرس خیابانی تبریزی م ۱۳۷۱ هـ ق
فاضل اردکانی ۱۳۰۲ هـ. ق
جعفر شوشتری ۱۳۰۳ هـ. ق
ملا علی کنی ۱۳۰۶ هـ. ق
میر حامد حسین ۱۳۰۶ هـ. ق
ملا حسینقلی همدانی ۱۳۱۱ هـ. ق
میرزای شیرازی ۱۳۱۲ هـ. ق
میرزا حبیب الله رشتی ۱۳۱۲ هـ. ق
میرزا ابوالحسن جلوه ۱۳۱۴ هـ. ق
سید محمد طباطبایی فشارکی ۱۳۱۶ هـ. ق
سید علی اکبر فال اسیری ۱۳۱۹ هـ. ق
میرزا محمد حسن آشتیانی ۱۳۱۹ هـ. ق
محدث نوری۱۳۲۰ هـ. ق
محمد تقی تستری ۱۳۲۰ هـ. ق
میرزا رحیم سامت ۱۳۲۱ هـ. ق
رضا همدانی ۱۳۲۲ هـ. ق
سید مرتضی رضوی کشمیری ۱۳۲۳ هـ. ق
میرزا ابراهیم دنبلی خویی ۱۳۲۵ هـ. ق
محمد بهاری ۱۳۲۵ هـ. ق
فضل الله نوری ۱۳۲۷ هـ. ق
حکیم جهانگیر خان قشقایی ۱۳۲۸ هـ. ق
سید عبدالله بهبهانی ۱۳۲۸ هـ. ق
محمد کاظم آخوند خراسانی ۱۳۲۹ هـ. ق
محمد صادق فخر الاسلام ۱۳۳۰ هـ. ق
سید احمد کربلایی تهرانی ۱۳۳۲ هـ. ق
سید محمد سعید حبوبی ۱۳۳۳ هـ. ق
محمد باقر بهاری ۱۳۳۳ هـ. ق
سید کاظم طباطبایی یزدی ۱۳۳۷ هـ. ق
سید اسماعیل صدر ۱۳۳۸ هـ. ق
میرزا محمد تقی شیرازی میرزای دوم ۱۳۳۸ هـ. ق
شیخ محمد خیابانی ۱۳۳۸ هـ. ق
سید محمد طباطبایی ۱۳۳۹ هـ. ق
ملا فتح الله اصفهانی ۱۳۳۹ هـ. ق
ملا حبیب الله شریف کاشانی ۱۳۴۰ هـ. ق
آقا نورالدین عراقی ۱۳۴۱ هـ. ق
سید محمد باقر درچه ای ۱۳۴۲ هـ. ق
سید عبدالحسین لاری ۱۳۴۲ هـ. ق
محمد مهدی خالصی ۱۳۴۳ هـ. ق
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ۱۳۴۳ هـ. ق
نورالله اصفهانی ۱۳۴۶ هـ. ق
جعفر سبحانی ۱۳۴۷ هـ ق
سید محمد بادکوبه ای ۱۳۴۸ هـ. ق
سید عباس معصومی گراشی ۱۳۴۹ هـ. ق
سید حسن مسقطی ۱۳۵۰ هـ. ق
محمد جواد بلاغی ۱۳۵۲ هـ. ق
سید ابوالقاسم دهکردی ۱۳۵۳ هـ. ق
سید موسی زرآبادی قزوینی ۱۳۵۳ هـ. ق
سید حسن صدر ۱۳۵۴ هـ. ق
عبدالکریم حائری ۱۳۵۵ هـ. ق
میرزای نائینی ۱۳۵۵ هـ. ق
علی اصغر شکرنابی قزوینی م ۱۳۵۷ هـ. ق
سید حسن مدرس ۱۳۵۶ هـ. ق
سید حسین بادکوبه ای ۱۳۵۸ هـ. ق
شیخ عباس قمی ۱۳۵۹ هـ. ق
محمد طاهر تنکابنی ۱۳۶۰ هـ. ق
سید ابوالحسن حافظیان خراسانی ۱۳۶۰ هـ. ق
محمد حسین غروی اصفهانی کمپانی ۱۳۶۱ هـ. ق
حسن علی نخودکی اصفهانی ۱۳۶۱ هـ. ق
آقا ضیاءالدین عراقی ۱۳۶۱ هـ. ق
سید محمد مولانا ۱۳۶۳ هـ. ق
مرتضی طالقانی ۱۳۶۳ هـ. ق
سید محمد مهدی درچه ای ۱۳۶۴ هـ. ق
سید حسین طباطبایی قمی ۱۳۶۴ هـ. ق
سید ابوالحسن اصفهانی ۱۳۶۵ هـ. ق
سید محمد تقی معصومی اشکوری ۱۳۶۵ هـ. ق
میرزا مهدی اصفهانی ۱۳۶۵ هـ. ق
سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی ۱۳۶۶ هـ. ق
محمد کاظم شیرازی ۱۳۶۷ هـ. ق
سید هادی حسینی بجستانی خراسانی ۱۳۶۸ هـ. ق
میرزا محمد علی شاه آبادی ۱۳۶۹ هـ. ق
علی اکبر نهاوندی ۱۳۶۹ هـ. ق
میرزا علی اکبر نوقانی ۱۳۷۰ هـ. ق
میرزا محمد فیض قمی ۱۳۷۰ هـ. ق
سید محمد تقی خوانساری ۱۳۷۱ هـ. ق
سید محسن امین ۱۳۷۱ هـ. ق
سردار کابلی ۱۳۷۲ هـ. ق
میرزا فتاح شهیدی تبریزی ۱۳۷۲ هـ. ق
سید محمد حجت کوه کمری ۱۳۷۲ هـ. ق
سید صدرالدین صدر عاملی ۱۳۷۳ هـ. ق
محمد حسین کاشف الغطاء ۱۳۷۳ هـ. ق
سید مجتبی نواب صفوی ۱۳۷۴ هـ. ق
میرزا حسن کرمانشاهی ۱۳۷۶ هـ. ق
سید عبدالحسین شرف الدین عاملی ۱۳۷۷ هـ. ق
سید جمال الدین گلپایگانی ۱۳۷۷ هـ. ق
سید ابراهیم حسینی استهباناتی ۱۳۷۹ هـ. ق
سید حسین حمامی م۱۳۷۹هـ ق
علی اکبر الهیان تنکابنی قزوینی م ۱۳۸۰ ق
سید حسین طباطبایی بروجردی ۱۳۸۰ هـ. ق
سید ابوالقاسم کاشانی ۱۳۸۰ هـ. ق
محمد رضا مظفر ۱۳۸۳ هـ. ق
هبة الدین شهرستانی ۱۳۸۶ هـ. ق
مجتبی قزوینی م ۱۳۸۶ ق = ۱۳۴۶ هـ. ش
سید محمد محقق داماد ۱۳۸۸ هـ. ق
آقا بزرگ تهرانی ۱۳۸۹ هـ. ق
سید محمد رضا سعیدی ۱۳۸۹ هـ. ق
سید محسن حکیم ۱۳۹۰ هـ. ق
عبدالحسین امینی ۱۳۹۰ هـ. ق
محمد تقی آملی ۱۳۹۱ هـ. ق
محمد صالح حائری مازندرانی ۱۳۹۱ هـ. ق
محمد کوهستانی ۱۳۹۲ هـ. ق
علامه میرزا ابوالحسن شعرانی ۱۳۹۳ هـ. ق
سید محمود شاهرودی ۱۳۹۳ هـ. ق
حسین غفاری ۱۳۹۳ هـ. ق
سید محمد هادی میلانی ۱۳۹۴ هـ. ق
میرزا احمد آشتیانی ۱۳۹۵ هـ. ق
سید علی موسوی بهبهانی ۱۳۹۵ هـ. ق
حاج آقا رحیم ارباب ۱۳۹۶ هـ. ق
سید مصطفی خمینی ۱۳۹۷ هـ. ق
میرزا ابوالهدی کلباسی م۱۳۵۶هـ. ق
عبدالله مامقانی م ۱۳۵۱ ق
هاشم قزوینی م ۱۳۳۹ ش
ملا علی معصومی ۱۳۵۷ هـ. ش
امام موسی صدر (مفقود الاثر) ۱۳۵۷ هـ. ش
سید جلال الدین حسینی محدث ارموی ۱۳۵۸ هـ. ش
سید محمد علی قاضی طباطبایی ۱۳۵۸ هـ. ش
محمد مفتح ۱۳۵۸ هـ. ش
مرتضی مطهری ۱۳۵۸ هـ. ش
سید محمد باقر صدر ۱۳۵۹ هـ. ش
غلامحسین تبریزی ۱۳۵۹ هـ. ش
محمد جواد مغنیه ۱۳۵۹ هـ. ش
سید محمد حسینی بهشتی ۱۳۶۰ هـ. ش
محمد صدوقی ۱۳۶۰ هـ. ش
علی قدوسی ۱۳۶۰ هـ. ش
سید عبدالکریم هاشمی نژاد ۱۳۶۰ هـ. ش
سید عبدالحسین دستغیب ۱۳۶۰ هـ. ش
سید اسدالله مدنی ۱۳۶۰ هـ. ش
سید محمد حسین طباطبایی ۱۳۶۰ هـ. ش
عطاءالله اشرفی اصفهانی ۱۳۶۱ هـ. ش
سید حسین خادمی ۱۳۶۳ هـ. ش
سید عبدالله شیرازی ۱۳۶۳ هـ. ش
سید احمد خوانساری ۱۳۶۳ هـ. ش
مرتضی حائری یزدی ۱۳۶۴ هـ. ش
سید علی نقی فیض الاسلام ۱۳۶۴ هـ. ش
سید روح الله موسوی خمینی ۱۳۶۸ هـ. ش
سید شهاب الدین مرعشی نجفی ۱۳۶۹ هـ. ش
سید ابوالقاسم موسوی خویی ۱۳۷۱ هـ. ش
سید محمد رضا گلپایگانی ۱۳۷۲ هـ. ش
محمد علی اراکی ۱۳۷۳ هـ. ش
میرزا علی اکبر مرندی ۱۳۷۳ هـ. ش
محمد تقی شوشتری ۱۳۷۴ هـ. ش
مرتضی بروجردی ۱۳۷۴ هـ. ش
سید رضا بهاءالدینی ۱۳۷۶ هـ. ش
محمد تقی جعفری ۱۳۷۷ هـ. ش
محمد تقی فلسفی ۱۳۷۷ هـ. ش
سید محمد وحیدی ۱۳۷۹ هـ. ش
محسن حرم پناهی ۱۳۸۱ هـ. ش
میرزا حسنعلی مروارید ۱۳۸۳ هـ. ش
سید ابوالحسن مولانا ۱۳۸۳ هـ. ش
میرزا جواد تبریزی ۱۳۸۷هـ . ش
محمد تقی بهجت ۱۳۸۸ هـ. ش


این راه ادامه دارد


#لیست_مراجع_تقلید_شیعه_تشیع_با_سال_حیات_و_مرگ
#فهرست_اسامی_مراجع_تقلید_شیعه
تابلو اعلانات
آمار وبلاگ من
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات وبلاگ من

کد کج عکسیدر این وب
در كل اینترنت


وصیت شهدا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic